Om förbud mot kärnvapen

Equmeniakyrkan uppmanar regeringen att skriva under konventionen om förbud mot kärnvapen. På kyrkokonferensen 2018 tog Equmeniakyrkan beslut om att vi ska verka för att regeringen snarast ska skriva under och ratificera konventionen om förbud mot kärnvapen. Därför lämnar Equmeniakyrkan idag in sitt remissvar på utredningen av huruvida Sverige bör skriva under konventionen eller inte.

Equmeniakyrkan uppmanar regeringen att skriva under konventionen om förbud mot kärnvapen. På kyrkokonferensen 2018 tog Equmeniakyrkan beslut om att vi ska verka för att regeringen snarast ska skriva under och ratificera konventionen om förbud mot kärnvapen. Därför lämnar Equmeniakyrkan idag in sitt remissvar på utredningen av huruvida Sverige bör skriva under konventionen eller inte.

Utredaren tycker inte att Sverige bör skriva under konventionen. Utredaren hävdar dels att målet ”en värld utan kärnvapen” redan är globalt etablerat, det vill säga att alla stater redan håller med om det och att vi därför inte behöver göra mer för att etablera det. Utredaren menar också att det kan påverka relationen till bland annat NATO och andra länder vi samarbetar med på ett negativt sätt om vi skriver under konventionen.

Equmeniakyrkan tycker annorlunda. Vi uppmanar regeringen att skriva under konventionen.

Vi tror att vi aldrig kan ta frågan om människovärdet för givet. Vi måste gång på gång försvara och återupprätta det. Vi tror också att kärnvapen är en av de tydligaste symbolerna för bristen på respekt för människans värde och skapelsen som vi har i den här världen. Kärnvapen dödar urskillningslöst och orsakar oöverskådlig förstörelse under lång tid framöver där de används. Equmeniakyrkan måste alltid stå upp för människovärdet och stå emot de destruktiva krafterna i världen. Även när det är obekvämt.

Av samma anledning vill Equmeniakyrkan uppmana Sveriges regering att skriva under konventionen, även om det kan påverka relationen till andra stater negativt. Sverige har en lång tradition av kärnvapenmotstånd och det är på de premisserna som samarbetet sker idag. Att Sverige skulle skriva under konventionen är i själva verket ett uttryck för vad Sverige har stått för under lång tid. Vi får inte vika från vår ståndpunkt, även om det blir obekvämt.

Det är Equmeniakyrkans plikt att stå upp för människovärdet, att stå upp för freden och tala sanning till makten – även när den är obekväm. Vi uppmanar därför regeringen att snarast tillträda konventionen om förbud mot kärnvapen.

Läs hela remissvaret här.

Henric Götefelt
Samordnare projektplan fred, jämställdhet och klimat