Om ni besökte mig…

Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare. Under ett antal seminariedagar ht 2017 finns möjlighet att ta del av en kurs i själavård bland sjuka i hemmiljö.

Observera

Denna text publicerades första gången den 15 februari, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

– en utbildning med inriktning på själavård bland sjuka i hemmiljö

Det är ett känt faktum att sjukhusens vårdtider blir allt kortare, att alltfler vårdas i hemmet också när avancerad sjukvård behövs. Att besöka sjuka har alltid varit ett uppdrag för församlingsmedarbetare, men fördjupning på området krävs.

För att möta detta behov inbjuder Betaniastiftelsen, Sveriges kristna råd och Svenska kyrkans Centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården till en kurs med rubriken Och ni besökte mig …

Kursen vänder sig till pastorer, präster och diakoner som i sina församlingar arbetar med själavård. Bland de ämnesområden som tas upp kan nämnas själavårdens teologi, etik och förhållningssätt, ritens och gudstjänstens betydelse samt själavård bland närstående.

Seminariedagarna kommer att föregås av att deltagarna tillgodogör sig innehållet i ett antal poddar som kommer att finnas tillgängliga på Betaniastiftelsens hemsida.
Kursen ges i två steg på tre platser: Härnösand 14-15 november 2017 & 6 februari 2018 Stockholm 15-16 november 2017 & 7 februari 2018 Jönköping 16-17 november 2017 & 8 februari 2018

För frågor – kontakta
Anders Andersson
Betaniastiftelsen 070-581 31 09
Åsa Jonsson
Svenska kyrkan centrum för andlig vård inom hälso- och sjukvården 018-56 40 24
Gunnel Andréasson
frikyrkornas konsulent för andlig vård inom hälso- och sjukvården, Sveriges kristna råd 08-453 68 33

Mer information kommer under våren med uppgifter om kurskostnad och anmälan.