Omstart efter pandemin

Omstart efter pandemin
Församlingsutvecklarna i Sverige vill erbjuda alla församlingar en bra hjälp när pandemin är över.  Tanken är att församlingarna ska erbjudas ett slags ”paket” med olika redskap. Paketet kommer innehålla ett erbjudande om extra stöd av församlingsutvecklare och handledare. I paketet ingår redskap för att analysera vad som har gått till spillo men också en hjälp att se och ta tillvara de fördelar som har uppenbarats. När pandemin klingar av kommer församlingarna behöva ställa sig många viktiga frågor för att kunna göra en ”kontrollerad och bra återstart”. Då vill vi finnas vid er sida och försöka hjälpa till att hitta vägar framåt.  
Ibland behövs en vändpunkt för att förnyelse ska ske. Pandemin kan vara en sådan vändpunkt som kan hjälpa oss att bättre förstå Guds vilja, hitta nya vägar till utveckling och växt. Mer information om ”Paketerbjudandet” kommer senare.
Än så länge får vi hålla ut och hålla fast vid vår Gudstro, vid Jesus Kristus som vår vän och frälsare.
Vi får fortsätta att visa varandra omsorg, uppskattning och kärlek, vi får fortsätta hålla kontakten med varandra på olika sätt.
Har du frågor eller vill att er församling ska få en handledare så kontakta oss församlingsutvecklare på region Svealand:

Stefan Klingberg   stefan.klingberg@equmeniakyrkan.se
Alf Rikner               alf.rikner@equmeniakyrkan.se