Ordinationshögtid på kyrkokonferensen 2017 i Vårgårda

I söndagens avslutningsgudstjänst på kyrkokonferensen i Vårgårda ordinerades 18 nya medarbetare till tjänst i Equmeniakyrkan. I region väst finns följande pastorer: Esther Kazen, Flatåskyrkan, Matilda Nilsson, Mariakyrkan i Angered, Maria Fässberg Norrhall, ÖVerås, Kajsa Werling, Varberg och Oscar Molneryd, Lerum. Ordinerad diakon i region väst är Ann-Marie Holmqvist, Kinna. Vi önskar dem alla Guds rika välsignelse!

I söndagens avslutningsgudstjänst på kyrkokonferensen i Vårgårda ordinerades 18 nya medarbetare till tjänst i Equmeniakyrkan. I region väst finns följande pastorer: Esther Kazen, Flatåskyrkan, Matilda Nilsson, Mariakyrkan i Angered, Maria Fässberg Norrhall, ÖVerås, Kajsa Werling, Varberg och Oscar Molneryd, Lerum. Ordinerad diakon i region väst är Ann-Marie Holmqvist, Kinna. Vi önskar dem alla Guds rika välsignelse!