På gång: Material till församlingarna om HBTQ-relaterade frågor

Sedan en tid tillbaka håller Equmeniakyrkan på att ta fram ett material och stöd till församlingarna för att samtala om HBTQ-relaterade frågor.  Styrgruppen består av regionala kyrkoledare Johan Einarsson  och Jenny Dobers samt kyrkoledare Lasse Svensson och har resurspersoner från Equmenia, Bilda och EKHO. Ytterligare ett antal arbetsgrupper kommer tillsättas där kompetens av olika slag tas tillvara.

Equmeniakyrkans ledningsgrupp har tillsatt styrgruppen och målet är:

  • Att ge mod och redskap att samtala om frågor som relaterar till HBTQ i församlingarna
  • Att arbeta för att Equmeniakyrkans församlingar är icke-diskriminerande miljöer för HBTQ-personer
  • Att stärka enheten och samtidigt skapa respekt för att vi kan ha olika hållningar i frågor som rör HBTQ

Målet är att materialet ska vara tillgängligt för församlingarna under våren 2022.

Equmeniakyrkan vill vara en inkluderande kyrka, där alla ska känna sig trygga och välkomna, oavsett sexuell läggning.