På Goda Grunder

Publicerat 

orglar 023

Bli klokare, bli inspirerad och fördjupa tron!

För att vi som människor ska kunna hitta vår väg i livet och hur vi ska leva tillsammans

ordnas olika mötesplatser där man kan utveckla sina tankar och sitt inre.

”På Goda Grunder” är en utbildning i kristen tro för nyfikna och reflekterande, för alla 18-98 år.

Utbildningen pågår 6 lördagar hösten 2016 – våren 2017.

Utbildningen är för dig som vill fördjupa dina kunskaper, växa i tro, och för dig som vill bli bätre på att tala om tro.

En sorts ”mikro-bibellinje”, en ny sorts lekmannautbildning.

Kursen har ca 28 deltagare, och möts på Karlskoga folkhögskola.

 

Kursansvarig är Alf Rikner

alf.rikner@equmeniakyrkan.se