PASTORER OCH DIAKONER I SAMHÄLLSTJÄNST

I vissa samhällsinstitutioner finns behov av pastorer och diakoner. Där fyller de en viktig roll främst genom att utöva själavård på kristen grund men också att samla till gudstjänster, andakter, retreater eller andra program. Dessa funktioner brukar vara mycket uppskattade av både ”klienter” och personal. De vanligaste tjänsterna finns inom sjukvård, kriminalvård och på universitet/högskola.

Anders Person är en av dessa och jobbar som sjukhuspastor i Karlstad. Vad uppskattar du i din uppgift?
– Mötet med människor. Jag möter oerhört många patienter, anhöriga och personal. Jag har inga färdiga koncept utan försöker enbart vara närvarande i stunden. Man vet aldrig vad en dag ska innehålla.

Vad är utmaningen i ditt jobb?
– Det blir ju ganska många ”korta möten”. Ett sjukhusbesök är ofta ca tre dagar. På ett eller några möten ska man hinna etablera en förtroendefull relation och gärna förmedla något slags ”budskap”, det är utmanande. Sen är det också en svårighet i att vara ”kyrka” i detta. Kanske det mest handlar om att vara där, dela oro, dela livet, att ibland be en bön och tillfälligt få vara ett stöd. Pandemin är en särskild svårighet. Exempelvis får inte anhöriga längre komma på besök. Sjukhuskyrkan får inte samla folk och jag saknar att möta människor i gudstjänst och i andaktslivet, som normalt är en del av mitt uppdrag. Påfrestningarna för sjukhuspersonalen har medfört en förskjutning av arbetet som innebär mer stöd till personalen, både enskilt och i grupp.

Här jobbar vi
Här nedan följer en lista på de som har dessa tjänster i Region Svealand. Det handlar främst om deltidstjänster och personerna är ofta anställda av den församling de tillhör. Inom universitet och sjukhuskyrkan är det ofta kyrkorna inom upptagningsområdet som själva står för lönekostnader. Kriminalvården ersätter församlingen för den tid man kontrakterat.
Kontakta gärna dessa medarbetare för medverkan i gudstjänster eller andra sammanhang för mer information och personliga erfarenheter. Ta gärna med dessa medarbetare i församlingens förböner! De är en viktig del av vår kyrkas arbete i samhället.

Sjukhuskyrkan
Jonas Lundqvist, Örebro
Anders Persson, Karlstad

Universitetskyrkan
Annelie Sandberg, Karlstad
Hanna Czitrom, Västerås (tjänstledig)

NAV kyrkan  (Anstalt och häkte)
Stefan Klingberg,  Hinseberg
Paul Enlund, Hällby
Nicklas Lindén, Karlstad
Doris Bernhardsson, Salberga
Roger Samuelsson, Örebro
Rene Sköld, Nyköping
Hugh Doyle, Mariefred