Pastorsutbildning i Kina

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 januari, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

När Missionskyrkans Asiengrupp var samlad nyligen talade vi bland annat om det teologiska seminariet i Wuhan, Hubei, där man utbildar pastorer till flera av Kinas provinser. Anledningen var att jag precis innan hade talat med rektorn på seminariet om framtidsplanerna. Missionskyrkan har sedan många år gett stöd åt detta viktiga arbete. Kina behöver pastorer. Kyrkan växer och antalet pastorer räcker inte till på långa vägar. Som tur är finns det också många lekmannaevangelister som man utbilder runtom i landet. Men behovet av pastorer är stort.

Nu planerar man i Wuhan för ett nytt seminarium, som kan utbilda många fler pastorer. För kandidater finns, det är kapaciteten som sätter stopp tillsammans med myndigheternas regler. Men här har myndigheter gett tillstånd till ett större nybygge. I mars skall första spadtaget tas. Insamling av medel pågår för fullt, det behövs mycket. Men människorna vet hur viktigt det är med pastorsutbildning till de växande församlingarna. Över denna tillväxt kan vi glädjas tillsammans med dem.

Gerard Willemsen, Regionsekreterare för Asien och Europa