Pionjärarbete och burmaflyktingar i Japan

Observera

Denna text publicerades första gången den 25 mars, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Idag har resegruppen från Sverige studerat församlingsarbete i Tokyo. Vi besökte det nystartade kapellet i Komagame och Baptistsamfundets expedition där vi samtalade med pastorer om hur man når japanerna med evangelium och hur man arbetar i församlingarna. Det är få vanliga japaner som kommer med i församlingarna. Däremot har flyktingar från Burma från Katchinfolket hittat till Tokyo Peace Church som tog emot dem med öppna armar. Japanska församlingen samlar cirka 50 besökare på söndagarna på sina två gudstjänstplatser i Peace Church, under det att det samlas 100-150 personer på Katchingudstjänsten.

Pastor Hojo menar att japanerna lider av ett isoleringssyndrom dels p.g.a. att man lever på en ö och dels p.g.a. den 200-åriga isoleringen som man levde i från 1600-talets mitt till 1800-talets mitt. Detta har bidragit till att japanerna har en låg självkänsla, sa han, och en osäkerhet som gör det svårt för församlingen att få kontakt med nya människor. Han menar att tron på Jesus är viktig för att japanen skall få hjälp att bli fri från detta. Vi samtalade om hur man kan hitta nya vägar att få svenskar och japaner att lära känna Jesus och bli hans lärjungar. Våra invandrargrupper, t.ex. Katchin i Tokyo och Karener i Sverige, bidrar med nytt liv i våra församlingar. Men hur skall de sekulariserade svenskarna och de religionsskeptiska japanerna kunna beröras av evangelium på djupet?