Prata Gud

Häftet ”Prata Gud” är tänkt att ge inspiration och vägledning. Den här veckan skickar vi häftena till er som redan gjort en beställning.

Observera

Denna text publicerades första gången den 11 mars, 2013. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Prata Gud framsida_250Prata Gud med människor – hur gör vi det?

Häftet ”Prata Gud” är tänkt att ge inspiration och vägledning när det gäller det uppdrag Jesus gett oss att ”gå ut och göra alla folk till lärjungar”. I Gemensam Framtids teologiska grund står det: Alla är kallade att tjäna och att vittna om frälsningen i Jesus Kristus. Hur gör vi det på ett trovärdigt sätt? Vågar och vill vi berätta om vår tro för andra? Finns det något som kan få oss alla i rörelse för detta uppdrag? Något som gör att den goda livsberättelsen, vittnesbördet om Guds ingripande, kan få en renässans i våra liv och i vår kyrka?

Britta Hermansson, evangelist och författare till ”Prata Gud” visar att det kanske inte främst handlar om metodik eller vilken personlighet vi har. Det handlar i grund och botten om att själv bli drabbad av den stora kärleken. Till Jesus och till människor. Det handlar om att lära av Jesus själv som är det stora exemplet för oss.

Första leverans
Har du redan beställt häftet kommer vi att leverera de till dig under perioden 14-18 mars.

Problem
På grund av ett tekniskt fel har vissa beställningar av Prata Gud inte expedierats. Problemet är nu löst (2013-04-15) och försändelserna kommer snarast möjligt skickas till mottagarna. Vi ber om ursäkt till er som fått vänta samtidigt som vi nu gärna tar emot nya beställningar.

Prata Gud beställning_2-1_140Beställ nu!

Prata Gud kostar 20 kr/st upp till 50 ex.

Beställer ni över 50 ex kostar varje häfte däröver 10 kr/st.

Porto tillkommer.

E-posta beställningen till: bestallning@equmeniakyrkan.se