Profil – Kyrkoledare

Observera

Denna text publicerades första gången den 7 februari, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

När styrelsen har diskuterat profil på den kommande kyrkoledaren har det gjorts utifrån några utgångspunkter:

  • Förslagen till Teologisk grund och kyrkostadgar som grunddokument för bildandet av den nya kyrkan.
  • Den strategiska plattformen berättar om vision, förhållningssätt, strategiska inriktningar och prioriterade områden. Detta kommer att konkretiseras i uppgifter för kyrkoledare.
  • Vi tror att den kallelse Gud lägger hos människor ska prövas. Vi ser därför denna process som en kombination av kallelsemedvetenhet och bekräftelse.
  • Vi tror inte att någon är perfekt utan att kyrkoledare behöver komplettera sina förmågor med andras. Avsikten är att det ska väljas ett antal biträdande kyrkoledare och dessutom kommer det att finnas ett kansli.
  • Nedanstående profil är ett sätt att konkretisera det vi tror är vad som behövs för att fungera som kyrkoledare.

.

Uppdraget

Du har en passion för mission, en känsla för frågor i vår tid och en förmåga att samla kyrka och medarbetare. Du brinner för och vill pröva om Gud har en kallelse till att du ska väljas som kyrkoledare. Du inser att allt inte är klart, i val, organisation, kyrkans arbetsformer etc, när du väljs och utmanas av den tanken. Du utmanas och inspireras av den strategiska plattformens intentioner och dess vision av att, tillsammans med många andra, få vara med och forma den kyrka där mötet med Jesus Kristus förändrar – dig, mig och världen. Du vill vara med och leda detta arbete.

Personliga förmågor
Vi tror att du har uppnått en personlig mognad och en hög integritet. Du är van att arbeta självständigt och upplevs stabil och uthållig.

Sociala förmågor
Vi tror att du har en stark kommunikativ förmåga och är relationsskapande. Din samarbetsförmåga är hög och du värdesätter olikheter och hur dessa kan användas. Du har erfarenheter av samarbete på regional- och/eller nationell nivå inom din kyrka eller ekumeniskt.  Du känner dig bekväm i internationella sammanhang.

Ledarskapsförmågor
Vi tror att du är en tydlig ledare, strategisk och med gott omdöme, med en förmåga att lyfta andra och att delegera. Uppdraget som kyrkoledare kommer att innebära prioriteringar och beslut som både kan vara svåra och behöver vara snabba. En ständig utmaning är förnyelse.

Intellektuella färdigheter
Vi tror att du är en kreativ men samtidigt strukturerad person. Du hanterar språk, svenska och engelska, i både tal och skrift och har en tillräckligt god ekonomisk förståelse. Du har ett intresse för omvärlden och kyrkans förhållande till den.