Fredsbyggande och minoriteters rättigheter

Christian Study Centre utbildar strategiska grupper (organisationer, religiösa ledare, journalister m.fl) i fredsbyggande, samt ökar medvetenheten kring religiösa minoriteters rättigheter.2017-2019 pågår ett projekt vid namn; Peaceful Co – ”Existence Among Religious Communities” som stöds av Equmeniakyrkan. Detta projekt finansieras till stor del av stöd från SIDA men där Equmeniakyrkan under 2019 går in med en egeninsats på 183 000 kronor (drygt 10% av den totala budgeten för 2019).

Se alla projekt