Fredsbyggande och minoriteters rättigheter

Christian Study Centre sammanför och utbildar strategiska grupper i Pakistan (organisationer, religiösa ledare, journalister m.fl) med syfte att öka kunskap och förståelse mellan människor och för att ge en djupare förståelse kring religiösa minoriteters rättigheter. 2020-2022 stödjer Equmeniakyrkan ett projekt vid namn; Building Bridges among the Communities through Human Rights, Interfaith Harmony and Peacebuilding”. Detta arbetet finansieras till stor del av stöd från SIDA. Equmeniakyrkan går dock under 2021 in med en egeninsats på 79 000 kronor (ca 5 % av den totala budgeten för 2021).

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
79 000 kr
Projektnummer:
43751
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Fredsbyggande och minoriteters rättigheter" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.