Bild över Kakasusbergen

Nå de onådda

Stöd till arbete i olika centralasiatiska länder, där kristna är förföljda. Vi utvecklar kontakter men kan skriva väldigt lite om det av säkerhetsskäl för de berörda.