Nå de onådda

Av säkerhetsskäl kan man ofta berätta väldigt lite via nätbaserade media om verksamheten som vi stöder. Till och med bilder där det finns med människor kan orsaka stora problem. Ändå är arbetet mycket viktigt. Det behövs både stöd, uppmuntran och förbön för de kristna i området, men också ett arbete för religionsfrihet genom olika kontakter med myndigheter och påverkan via internationella organisationer. Vi vill se att öknen kan blomma!

Det vi kan berätta är att Equmeniakyrkan bland annat ger stöd till lokala evangelister som finns i olika länder i regionen. Evangelisterna ger stöd till små församlingar och deras medlemmar. Stöd till bibelskolor och teologisk utbildning i området är också en viktig del av samarbetet, så även stöd till bibelutgivning på lokala språk. Parallellt med detta engagerar sig Equmeniakyrkan i religionsfrihetsarbete i området.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Nå de onådda" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.