Projekt

Projekt - Kyrka i Bendela

Förenade Baptistkyrkornas 100-årsjubileum

År 2019 fyller De Förenade Baptistkyrkornas Samfund (CEBU) i DR Kongo, 100 år. Då är det 100 år sedan de första svenska missionärerna kom...

Projekt - Hope for deaf skolklass

Hope for the Deaf

Skola för döva barn och ungdomar, driftstöd. Funktionshindrade barn betraktas som mindre värdefulla av familjen och samhället och göms ofta undan. Metodistkyrkan vill ge...

Carolyn Belshe Orphanage Center

Hem för föräldralösa barn och ungdomar: Ett sextiotal barn och ungdomar har i barnbyn CBO fått ett hem efter att de förlorat en eller...