Projekt

Projekt - Utbildning, skolsal med elever

Utbildning

Stöd till skolgång för barn från familjer med små ekonomiska resurser. I Kinshasa samt i Beno, Kwiluprovinsen, ges stöd till att betala en del...

Projekt - Barn som vinkar

Skolavgifter och matpaket

I Kongo Kinshasa finns många barn som förlorat ena (oftast fadern) eller båda föräldrarna. För mödrarna blir det ofta svårt att försörja familjen och...

Projekt - Idrottsskola

Idrottsskola

Inspirerade av fotbollsskolan i Brazzaville startade ett nytt idrottsprojekt i staden Kimpese, 2009. På denna idrottsskola finns ca 200 barn som leds av 14...

Projekt - stöd med mat och ekonomi

Mänskliga rättigheter och ekonomiska initiativ

Det Evangeliska Samfundets i Kongo (CEC) driver ett projekt för utveckling i hela det område där kyrkan är verksam, i Kongo Central och i...

Projekt - församlingsstyrelse

Organisationsstöd till samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa

Equmeniakyrkan vill bidra till att våra samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa stärker sin organisation och ekonomi så att de kan spela en allt större roll...

Projekt - Hope for deaf skolklass

Hope for the Deaf

Skola för döva barn och ungdomar, driftstöd. Funktionshindrade barn betraktas som mindre värdefulla av familjen och samhället och göms ofta undan. Metodistkyrkan vill ge...

Carolyn Belshe Orphanage Center

Hem för föräldralösa barn och ungdomar: Ett sextiotal barn och ungdomar har i barnbyn CBO fått ett hem efter att de förlorat en eller...