Projekt - Barn som vinkar

Skolavgifter och matpaket

I Kongo Kinshasa finns många barn som förlorat ena (oftast fadern) eller båda föräldrarna. För mödrarna blir det ofta svårt att försörja familjen och för fosterfamiljerna blir det en mun till att mätta.

Denna verksamhet innebär att ca 100 barn i Kinshasa får hjälp att betala skolavgift så de kan studera, och ca 160 barn i Semendua får hjälp med skolavgiften, några får även matpaket en gång i månaden som tillskott till hushållet där barnet bor.

Verksamheten drivs av Förenade Baptistkyrkornas Samfund (CEBU) som är en av Equmeniakyrkans samarbetskyrkor i Kongo Kinshasa.

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Skolavgifter och matpaket" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.