Sociala fonden

Stöd till läger för barn samt stöd till socialt utsatta familjer.

Se alla projekt