Sociala fonden

Stöd till läger för barn samt stöd till socialt utsatta familjer.

I Belarus är den sociala nöden är stor och problemen efter Tjernobyl-olyckan är fortfarande verkliga. Men det ökade förtrycket mot de kristna kyrkorna har gjort att många samarbetsländer har dragit sig ur på grund av svårigheter, därför är det viktigt att vi finns med. Baptistunionen i Belarus har ett omfattande socialt arbete och återkopplingen vi får därifrån är att kyrkan är så tacksamma för att Equmeniakyrkan har stannat kvar som samarbetspartner och stöd.

I samarbetar med unionen och deras barmhärtighetssystrar är vi ett stöd för socialt utsatta familjer som vi kommer vi i kontakt med genom barnhem, familjehem, hem för funktionshindrade, sjukhus, fängelser, alkoholrehabilitering och skolor. Varje sommar arrangeras stora barnläger där barnen utöver det att få god och näringsrik mat även får medicinsk hjälp och tandläkarundersökningar.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
60.000 kr, insamlingsbehov 55.000 kr
Projektnummer:
47610
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Sociala fonden" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.