Elever i skolsal

Stöd till skolor

Förbundskyrkan i Ecuador driver fyra grundskolor. Två av dem ligger i områden med mycket hög fattigdom och social utsatthet. Båda skolorna får visst stöd av utbildningsministeriet som ser dessa två skolor som strategiska. Equmeniakyrkan bidrar med ekonomiskt stöd till tex lärarlöner och upprustning av lokaler och utrustning.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
260.000 kr
Projektnummer:
45200
Ge en gåva

Related Agenda 2030 Goals

With "Stöd till skolor" we contribute to the following global goals for sustainable development.