Elever i skolsal

Stöd till skolor

Förbundskyrkan i Ecuador driver fyra grundskolor. Två av dem ligger i områden med mycket hög fattigdom och social utsatthet. Båda skolorna får visst stöd av utbildningsministeriet som ser dessa två skolor som strategiska. Equmeniakyrkan bidrar med ekonomiskt stöd till tex lärarlöner och upprustning av lokaler och utrustning.

Region:
Land:
Ämnen:
Budget:
260.000 kr
Projektnummer:
45200
Ge en gåva

Relaterade mål för Agenda 2030

Med "Stöd till skolor" bidrar vi till följande globala mål för hållbar utveckling.