Protester vid Kållereds förvar

Publicerat 

I dag utvisas 25 personer till Afghanistan, var av de flesta är ensamkommande unga. Protester pågår under dagen vid Kållereds förvar i Göteborg. Många av våra församlingar är engagerade för de ensamkommande flyktingungdomarna och deltar i protesterna mot denna utvisning. Låt oss be för dessa unga och också fortsatt be för en humanare flyktingpolitik!

Gud, nu vi vänder oss till dig. Du som själv en gång var ett barn på flykt och känner utsattheten och otryggheten och vet hur det är att känna sig liten på jorden. Tack för att du känner oss fullt ut.

Idag ber vi särskilt för dem som nu måste lämna vårt land! Tack att du ser varje människa och du överger inte någon. Gud var dem nära, beskydda och bevara dem från allt ont!

Vi ber också för de politiker och tjänstemän som fattar beslut. Vi ber att en lösning snart ska komma till stånd och att ungdomarna ska kunna stanna här, i det land de flydde till för att få skydd. Vi ber om en överenskommelse som är hållbar, human och bygger på de mänskliga rättigheterna.

Amen