Rapporter från styrelsearbetet

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 november, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nu finns rapporter från GF-styrelsens sammanträden att läsa här på hemsidan:

Maj >
Juni >

Augusti >
September >

Du hittar alltid rapporterna under Gemensam Framtid > Styrelsen i topmenyn.