Regional kyrkoledare i Öst

Kyrkostyrelsen beslöt enhälligt vid sitt sammanträde 13-14 juni att nominera Johan Einarsson att väljas till Regional kyrkoledare i region Öst vid årets Kyrkokonferens.

Johan Einarsson föreslogs av en enig arbetsgrupp som också samrått med en lika enig regional referensgrupp. Jag gläds över detta beslut! Nu ber vi för Johan och för den kommande kyrkokonferensen!

Johan Einarsson arbetar idag som församlingsutvecklare i Equmeniakyrkans region i Öst.

Med önskan om Guds fred och Guds kraft!

Lasse Svensson
kyrkoledare