Regional närvaro

Observera

Denna text publicerades första gången den 8 september, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Var igår alltså i Ulricehamn på en samling arrangerad av Missionskyrkan distrikt i Västra Götaland. Vi sågs i en vacker och tjusig kyrka och togs på alla sätt väl omhand. 
Förstod såsmåningom att man från arrangörshåll gärna ville lägga mest tid på frågan om regional närvaro men jag började i den andra ändan, den om visionen och varför vi vill genomföra detta projekt – för det är utgångspunkten för allt.
Dock ÄR frågan om regional närvaro en viktiga fråga och inom tex Missionskyrkan finns det idag en stor och bred verksamhet som fungerar väl, inte minst inom VG-distriktet. Främst tror jag det blir tydligast kring arbetet med barn och unga och kring gårdarna – även om det också självfallet finns andra bitar. 


För min del tycker jag texten i remissen (sid. 24-25) är bra men den behöver också kompletteras och konkretiseras. Därför finns nu en grupp inom GF-styrelsen kompletterad med andra tre personer från olika delar av landet. Uppdraget är att arbeta fram ett första förslag för ramverk/spelregler för den nya kyrkans regionala närvaro till styrelsens oktobersammanträde. Därefter ska eventuella synpunkter och kommentarer i samband med remissvaren vägas in inför ett slutligt utkast i början av nästa år.


Vidare tänker jag att den nya organisationsmodellen av regionen för den enskilda församlingen självfallet måste blir bättre än den version som man har ambition att ersätta. Församlingen skall fortsatt vara i fokus men idag är det förtvivlat svårt att hitta engagerade människor ens för den egna församlingen och att dessutom behöva bära en organisation för regionen blir tungt – det är i alla fall min erfarenhet. Kraft skall läggas i församlingens arbete och självklart för en region. I regionens regi kan läger, utbildningar och mycket annat arrangeras. Den demokratiska processen blir lika tydlig men den ligger samlat till kyrkokonferensen, tex.

Det blev ett gott samtal igår med många kloka frågor som jag kanske en del kunde svara på men som jag också får bära med mig vidare.

Tack för gott värdskap, Ulricehamn!
Ikväll är det ledigt och i morgon bär det av till Stockholm.

/Lasse