Regionala samordnare för flyktingarbete

Publicerat 
Fr v: Inga Johansson, Anna-Carin Persson Stenbeck, Emanuel Furbacken, Yvonne Göransson och Eva Kunda Neidek.
Fr v: Inga Johansson, Anna-Carin Persson Stenbeck, Emanuel Furbacken, Yvonne Göransson och Eva Kunda Neidek.

Genom de statliga medel som Equmeniakyrkan fick ta del av i december 2015 har Equmeniakyrkan nu kunnat projektanställa fyra samordnare för flyktingarbete. Samordnarna har till uppgift att stödja och utveckla församlingars arbete med asylsökande och nyanlända.

Allra först kommer vi att kartlägga allt arbete som i dagsläget finns i församlingar inom flyktingområdet och också identifiera vilka som är på gång att starta. Detta för att på bästa sätt kunna stödja och tillsammans utveckla arbetet. En webbenkät kommer till alla församlingar före påsk. Vi kommer sedan att sammankalla till nätverksträffar och möten av olika slag för att utbyta erfarenheter och sprida goda exempel.

Samordnarna har sin utgångspunkt i region Syd, Väst, Stockholm och Mitt och finns även som resurser för övriga regioner. Ta gärna kontakt med samordnarna! Inga Johansson är nationell samordnare för flyktingarbetet.

Region Stockholm: Anna-Carin Persson Stenbeck, anna-carin.p.stenbeck@equmeniakyrkan.se 08-580 031 28 / 076-505 31 28
Region Mitt: Yvonne Göranson (OBS! ett s), yvonne.goranson@equmeniakyrkan.se 076-517 24 01
Region Syd:  Eva Kunda Neidek, eva.kunda.neidek@equmeniakyrkan.se 070-172 33 37
Region Väst:  Emanuel Furbacken, emanuel.furbacken@equmeniakyrkan.se 076-517 24 02