Regionen och församlingarna

Hur ser relationen ut mellan Regionen och församlingarna? Hur är arbetet organiserat? Vår Region är stor till ytan och är därför uppdelad i 8 Närområden.

Varje Närområde har någon som företräder församlingarna i det regionala församlingsrådet. De som representerar er i Församlingsrådet utses vid vårens Närområdesträffar. Från varje I varje Närområde finns också en medarbetare utsedd att representera de anställda i det regionala Medarbetarrådet. Dessa två regionala råd, (församlingsråd-medarbetarråd) möts tillsammans någon gång per år och utgör då Regionrådet. 

Här delar vi och samtalar om gemensamma och angelägna frågor för våra församlingar. Ibland behandlas ärenden som kyrko- och samfundsledning önskat att vi ska ge respons på.

Emellanåt kontaktar era företrädare er för att få rapport om läget i just er församling. Tveka då inte att svara och dela med er om er situation och sådant som vi kan hjälpas åt med i det viktiga uppdraget att vara församling!

REGIONRÅDETS LEDAMÖTER 2022

(NO=Närområde, pf= pastor o föreståndare).

REGIONALA MEDARBETARRÅDET:

NO Västmanland: Maria Hassani Nejad, pf Sala
NO Sörmland: Ulrika Fridborg Doyle, pf Mariefred
NO Norra Örebro län: Anna Lena Evehäll, pf Hagakyrkan Örebro
NO Södra Örebro län: Pär Månsson, pf Askersund
NO Östra Värmland: Mikael Andersson, pf Karlskoga
NO Centrala Värmland: Tommy Holmsten, pf Grums och Värmskog (söker ersättare)
NO Västra Värmland: P-O Sveder Renklint, tf pf Arvika (söker ersättare)

REGIONALA FÖRSAMLINGSRÅDET:

(de flesta är ordförande eller styrelseledamöter i sin församling).
NO Västmanland: Anna Lena Osbeck, Sala (söker ersättare)
NO Sörmland: Kristina Färdeman, Katrineholm samt Marie Carlsson, Strängnäs
NO Norra Örebro län: Per Klasson, Vasakyrkan Örebro samt Staffan Östman, Närkes Kil
NO Södra : Christer Hambre, Sköllersta samt Per Ager, HallsbergNO Östra Värmland: Johan Ernvik, samt Anna Lena Hårsmar, Karlskoga (söker ersättare) Kristinehamns
NO Centrala Värmland: Cecilia Röjder, Hammarö samt Sune Sandström, Forshaga
NO Västra Värmland: Torsten Wilhelmsson, Årjäng samt Kjell Handfast, Charlottenberg
NO Norra: Åsa Walfridsson, Torsby