Regionfest 14 oktober

Publicerat 

Välkomna till fest, uppbyggelse, inspiration och nya insikter – inåt och utåt. Vi vänder oss till representanter i det regionala förtroenderådet, till alla anställda medarbetare och övriga intresserade i regionens alla församlingar och föreningar.

Regionfesten hålls lördagen den 14 oktober på Karlskoga folkhögskola.