Regionråd och ömsesidiga relationer

I Equmeniakyrkan är ömsesidighet och tillit viktiga ord. Det handlar om att vi som kyrka utgörs av församlingarna och att församlingarna är fokus för det gemensamma arbetet.

Insidan på ett bålgetingbo

Kyrkan, gemenskapen av församlingar och de som fått förtroendet att leda, har tillsyn över församlingarna och församlingarna har på motsvarande sätt tillsyn över det arbete som utförs i den större gemenskapen. Konkret betyder det bl a att vi behöver mötesplatser för att tala om vad som sker i församlingarna och i kyrkan. I tillit behöver vi dela behov och resurser, glädjeämnen och bekymmer och Guds kallelse!

Hur vi är organiserade

Sedan ett par år tillbaka har vi därför organiserat oss så i Equmeniakyrkan att i var och en av de sju regionerna finns ett Regionalt Församlingsråd (RFR), ett Regionalt Medarbetarråd (RMR) och att dessa två råd med sina representanter tillsammans utgör Regionrådet.

I vår region Svealand är vi sedan starten indelade i åtta närområden (västra, norra, centrala/södra och östra Värmland, norra och södra Örebro län, Västmanland och Sörmland). Från vart och ett av dessa närområden har man vid sina träffar på våren utsett en eller två representanter bland församlingarnas förtroendevalda att finnas med i RFR. Detta råd möts ett par gånger per termin.

Vi har också ett RMR som möts på motsvarande sätt och som utsetts vid de medarbetarsamlingar som hålles i närområdena (och dessa träffar hålles med lite olika frekvens och innehåll beroende på behov och möjligheter). En medarbetare från vart och ett av närområdena finns med i detta råd.

Vad gör råden?

En gång per termin möts båda dessa råd tillsammans och utgör då Regionrådet. Här samtalar vi kring gemensamma angelägna frågor, uppdaterar varandra kring församlingarnas situation. Aktuellt just nu är slutbearbetningen av det sk Kyrkosynsdokumentet med viktiga medskick från förra årets Kyrkokonferens, inte minst kring frågor om de ordinerade medarbetarna. Regionrådet ska också i dagarna titta på utredningen kring vårt internationella arbete.

Regionrådet har mandat att ge råd och stöd till regional kyrkoledare, kyrkoledning och kyrkostyrelse, men har ingen t ex ekonomisk förvaltning. Vi strävar efter att inkludera alla församlingar, oavsett storlek och andra förutsättningar och önskar tänka långsiktigt och stödjande.

Vi sitter i råden

De som idag utgör Regionrådet är:
Västra Värmland
, RFR: Lars-Eric Ljunggren, Arvika och Torsten Wilhelmsson, Årjäng samt RMR: P-O Sveder Renklint, Arvika.
Norra Värmland, RFR: Åsa Walfridsson, Torsby.
Centrala/Södra Värmland, RFR: C-G Salomonsson, Fagerås och Cecilia Röjder, Hammarö samt RMR: Per-Ulric Johansson, Tingvallakyrkan Karlstad.
Östra Värmland: Göran Kihlström, Visnum och Anna-Lena Hårsmar, Karlskoga samt RMR: Gunnar Palmgren, Kristinehamn.
Norra Örebro län, RFR: Sören Carlsvärd, Betel Örebro samt RMR: Anna Lena Evehäll, Haga Örebro.
Södra Örebro län, RFR: Per Ager, Hallsberg och Christer Hambre, Sköllersta
Västmanland: Anette Karlsson, Köping och Anna Lena Osbeck, Sala samt RMR: Andreas Löwkvist, Ansgarskyrkan Västerås.
Sörmland: Marie Carlsson, Strängnäs och Kristina Färdeman, Katrineholm samt RMR: Ulrika Fridborg Doyle, Mariefred.

Ta gärna kontakt med någon av dem som representerar ditt närområde för att dela erfarenheter från din församling eller om du har frågor eller önskemål gällande vårt gemensamma arbete!

Helen Friberg
Regional Kyrkoledare