REGIONRÅDET FÖR SVEALAND HAR HAFT SIN FÖRSTA TRÄFF!!

Äntligen har Regionrådet i Equmeniakyrkan Svealand haft sin första träff. Rådet är en viktig röst för församlingarna och har mandat att ge råd och stöd till kyrkoledning, kyrkostyrelse och inte minst till regional kyrkoledare

Så har då Regionrådet mötts för första gången! Detta råd består av det Regionala Församlingsråd vars deltagare är utsedda från respektive Närområde samt av det Regionala Medarbetarrådet med en utsedd medarbetarrepresentant för de flesta av våra 8 Närområden.
Tillsammans möttes vi för några timmar av intensivt samtal och delande. Rådet är en viktig röst för församlingarna och har mandat att ge råd och stöd till kyrkoledning, kyrkostyrelse och inte minst till regional kyrkoledare.
Uppdraget som vart och ett av landets 7 Regionråd har utgår från de beslut som fattas i kyrkokonferensen och som behöver ”regionaliseras” och omsättas i den verksamhet som genomförs tillsammans i och genom regionen. Vi delar gemensamt uppdraget och kallelsen att vara kyrka i vårt område och samtalet denna gång landade bl a i att vi genom att stärka samhörigheten också kan ge konkret stöd och hjälp i våra församlingars lokala arbete. Vårens Närområdesträffar planerades och Regionrådet la också upp planerna för den kommande Regionfesten dit alla är välkomna!
Ta gärna kontakt med din/er representant om frågor som vi behöver uppmärksamma!

Närområde Västra Värmland:
församlingsrepr: Torsten Wilhelmsson, Årjäng och Lars-Eric Ljunggren, Arvika
medarbetarrepr: P O Sveder Renklint, Arvika

Närområde Norra Värmland:
församlingsrepr: Åsa Walfridsson, Torsby
medarbetarrepr: vakant

Närområde Centrala Värmland:
församlingsrepr: CG Salomonsson, Fagerås och Cecilia Röjder, Hammarö
medarbetarrepr: Per Ulric Johansson, Karlstad

Närområde Östra Värmland:
församlingsrepr: Göran Kihlström, Visnum och Nancy Edlund, Ölme
medarbetarrepr: Gunnar Palmgren, Kristinehamn

Närområde Norra Örebro län:
församlingsrepr: Sören Carlsvärd, Betel Örebro
medarbetarrepr: Anna Lena Evehäll, Haga Örebro

Närområde Södra Örebro län:
församlingsrepr: Christer Hambre, Sköllersta och Per Ager, Hallsberg
medarbetarrepr: vakant

Närområde Västmanland:
församlingsrepr: Anette Karlsson, Köping, Åke Olofsson, Ansgars Västerås
medarbetarrpr: Andreas Löwkvist, Ansgars Västerås

Närområde Sörmland:
församlingsrepr: Sören Öhlund, Nyköping
medarbetarrepr: Ulrika Fridborg Doyle, Mariefred