Release av nytt diakonimaterial

”Stöd till barn och ungdomar”. Sveriges Kristna Råd, SKR, lanserar i mars ett helt nytt material om barn och ungas psykiska hälsa i form av en digital verktygslåda.

Stöd till barn & ungdomar
Om barn och ungas psykiska hälsa

14 mars
Release av nytt diakonimaterial inför Diakonins månad.
Plats: Alvik

SKR:s referensgrupp för diakoni, med representanter från kyrkor och organisationer, lanserar i mars ett helt nytt material om barn och ungas psykiska hälsa i form av en digital verktygslåda. Den innehåller tips och råd, filmer, intervjuer och andra hjälpmedel, både för den som är drabbad och de som finns som stöd runtomkring.

Materialet är en del av Diakonins månad som uppmärksammas i september varje år. Nytt för i år är att det publiceras digitalt med uppföljningar av materialet en gång i kvartalet. Tidigare producerade Diakonins månad en tryckt skrift vid ett tillfälle under året.

Läs mer