Religionsfrihet och klimat i fokus på Europabaptisternas (EBF) rådsmöte

Europabaptisternas Rådsmöte - toppbild

I natursköna Skottland möttes 150  baptistledare från Europa, Centralasien och Mellanöstern för rådslag 25-28 september. Programmet bestod av andakter, föreläsningar, seminarier och förhandlingar och beslut i viktiga frågor för Europa, Centralasien och Mellanöstern. Bland annat valdes en ny President för 2019-2021 – Meego Remmel från vår samarbetskyrka i Estland.

Utmaningarna mot religionsfriheten var huvudfokus för rådsmötet. Under det gångna året har vi sett hur brotten mot religionsfriheten ökat i de ockuperade delarna av östra Ukraina, i Ryssland, på många håll i Centralasien och inte minst i Bulgarien där parlamentet försökte driva igenom en ny religionslag med starka restriktioner. Men i Bulgarien protesterade protestanterna intensivt med demonstrationer sju söndagar i rad. EBF, Världsbaptistalliansen, Evangeliska Alliansen och Equmeniakyrkans representant för mänskliga rättigheter kontaktade FN, EU och OSSE (Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa). Dessa internationella protester tillsammans med de nationella ledde till att Bulgariens parlament antog en religionslag i december där de flesta restriktioner för religionsfriheten tagits bort.

Shane McNary tar nu över rollen som EBF:s representant för religionsfrihet efter Christer Daelander som går i delpension.

Två resolutioner antogs på rådsmötet. En om religionsfrihet för alla och en om klimatförändringarna och vårt ansvar. Resolutionerna på engelska och svenska går att läsa i de länkade dokumenten.

EBF Resolution religionsfrihet 2019.pdf

EBF Resolution on Freedom of Religion or Belief 2019.pdf

EBF Resolution klimat 2019.pdf

EBF Resolution Climate Change 2019.pdf