REMISSEN!

Observera

Denna text publicerades första gången den 23 augusti, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Svara på remissen! Det är budskapet nu och det bör vi alla hjälpas åt att sprida så mycket vi orkar. För det är nu man kan påverka. Sedan luta det åt att tågordningen kan bli såhär: Efter 15 oktober kommer svaren sammanställas (troligen av en extern kraft) och representanter från de tre samfunden (utses av samfundsledningarna) tillsammans med mig läsa råmaterialet och till GF-styrelsens sammanträde v. 48 lägga fram en rapport. Därefter kommer diverse referensgrupper ge input i processen och i februari redovisas en text för samfundens styrelser. Efter deras input skrivs det slutgiltiga dokumentet och därefter skall alla församlingar få del av materialet för att kunna ta ställning inför vid konferenserna i juni.
Då går det inte att ändra i texten utan då röster vi JA till hela paketet.

Därför: SVARA PÅ REMISSEN! =)

Nu skall jag skriva klart protokollet från helgens sammanträde. Inte det hittills roligaste i detta jobbet – man man blir snabbt uppdaterad i det mesta…

/Lasse