Remisstiden är över

Observera

Denna text publicerades första gången den 20 oktober, 2010. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Remisstiden för församlingar och organisationer är nu över! Vi håller som bäst på att bearbeta svaren och inom kort kommer vi att publicera resultatet på den här hemsidan.

Vi är djupt imponerade och mycket tacksamma för det mycket stora engagemang som så många församlingar visat i arbetet med remissen. Det är drygt 370 församlingar som svarat så långt vi nu kan se. Totalt har vi fått in ca 450 remissvar då också många instanser och en del enskilda svarat.

För att du skall kunna vara säker på att just DIN församlings svar finns med i hanteringen kommer det finnas en lista på denna hemsida över alla församlingar som svarat. Kolla till höger på denna sida.

Nu går vi in i en fas som innebär att en grupp skall läsa alla svar och sedan börja sortera och en första redovisning av svaren skall vara klar till det gemensamma styrelsemötet för SMK, SB, MK, GF och equmenia i Göteborg den 13 november.

Har din församling eller organisation skickat in sitt svar på remissen? Kontroller det på listan >

Med vänlig hälsning

Lasse Svensson
processansvarig
Gemensam Framtid