Riva muren i Litauen

Observera

Denna text publicerades första gången den 24 maj, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Jag kom just hem från ett besök till vår samarbetskyrka i Litauen, den Evangelisk Reformerta Kyrkan. Samarbetet sker framför allt genom några församlingar i Sverige, där Växjö Missionsförsamling samordnar samarbetet.  Litauen är ett land som är övervägande katolsk. Protestanterna utgör tillsammans bara någon procent av befolkningen, och den reformerta kyrkan är då en av de större som omfattar 0,2%! Men kyrkan är som sagt anrik. Sitt centrum har den i staden Biržai i norr. Det är en liten stad i en lantlig omgivning nära den lettiska gränsen. Kyrkplatsen, där såväl kyrkan som kontoret ligger, skänktes på 1500-talet av hertig Radvila som hade sitt slott intill. Här finns samfundets största församling. Här försöker man finna sin plats i det moderna litauiska samhället och samtidigt bygga på traditionerna. Runt kyrkan i Biržai finns en mur. Den har inte byggts av församlingen utan av sovjetmyndigheter. Nu vill man ta bort den. Den var för att stänga in – men vi vill inte vara instängda säger de. ”Nästa gång ni kommer hoppas vi att muren är borta.”

Jag mötte kyrkans styrelse, som kallas konsistorium, och deras missionsföreståndare och vice-missionsföreståndare. Den senare, Rimas Mikalauskas, är också pastor i församlingen och han besöker Sverige i samband med kyrkokonferensen. Vi samtalade om samarbetet. Samarbetet sker inom ungdomsarbete (scout), musik och genom stöd till ett barnhem som kyrkan har. De är måna om framför allt samarbete i praktiken. Vi behöver er, vi behöver träffas och hjälpa varandra, menade pastor Mikalauskas. Samarbetet ger oss mycket på båda sidor om Östersjön. Nu ser man fram emot ett scoutläger denna sommar, där ungdomar från Sverige och från Litauen deltar till exempel.

Den som är nyfiken kan nog träffa Rimas på konferensen, sedan kommer han att predika i Jakobsbergs kyrka den 5 juni.

Gerard Willemsen
Regionsekreterare för Asien och Europa