Samisk nationaldag 2018

Publicerat 
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Den 6e februari firas den samiska nationaldagen. Datumet har valts efter det allra första internationella samiska mötet som hölls 1917 i metodistkyrkan i Trondheim. Ifjol firades 100-årsjubileet stort. I år är det också 100-årsjubileum för det första samiska stormötet på svensk mark som hölls i Östersund. Där pågår i veckan Staare 2018 (Staare är det sydsamiska namnet för Östersund) med en massa aktiviteter. Equmeniakyrkan är på plats bland annat genom Marcus Olson. Han är inte bara pastor och evangelist, utan också själv same.

Att man höll dessa möten för ett sekel sedan var för att man såg sina rättigheter som folk åsidosatta och samerna blev diskriminerade. Det var rasbiologins tider och samer liksom flera andra folk sågs som lägre stående och behandlades därefter. Kolonisering av samiska områden och exploatering gjorde det svårt för samer att kunna försörja sig. Dessa två möten, i Trondheim och i Östersund, var början för att samerna började organisera sig för att tillsammans kunna försvara sina rättigheter. Mycket har hänt på hundra år, men fortfarande pågår koloniseringen av Sápmi genom exploatering utan att samerna som berörs får det inflytande i processen som bland annat FN:s deklaration av urfolksrättigheter kräver. Sverige har till exempel inte ratificerat den internationella konventionen om urfolksrättigheter ILO nr 169, detta i motsats till Norge och Danmark.

Som kyrka vill vi ge plats åt människor från olika kulturer. Därför tror vi att det är viktigt med samiska mötesplatser även i vår kyrka och i våra församlingar. Därför är det viktigt med samiska texter. Men som kyrka vill vi också stå upp för rättvisa och mot kolonialism där den fortfarande finns. Det är oavsett om det handlar om indianer som berövas sitt land i Nicaragua eller samer i vårt eget land.

I en tid där vi tänker på hållbarhet och klimat är det dessutom så att vi kan lära mycket av samernas och många andra urfolks sätt att förvalta marken. Ofta betonar man att marken kan inte ägas utan bara förvaltas och det innebär att man måste vara rädd om den. Att ta vara på samernas traditionella kunskaper kan hjälpa oss att bevara jorden för våra barn.

Det finns alltså all anledning att uppmärksamma den samiska nationaldagen den 6e februari. För samerna och för oss alla!

Gerard Willemsen
chef internationella enheten