Samtal med Svenska Kyrkan

Observera

Denna text publicerades första gången den 4 april, 2011. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Sitter nu på tåget mot Stockholm och läser mail och dokument. I Stockholm väntar först samtal i lite olika frågor och efter lunch blir det samtal med Svenska Kyrkan. De tre ”GF-samfunden” har var sitt ombud samt ett ombud från GF-processen (undertecknad) och Svenska Kyrkan har fyra ombud. Syftet för dagens sammanträde är – förutom rapportering – att definiera och sortera frågor och problem, och formulera uppdraget till en samarbetsgrupp Svenska kyrkan – Equmeniakyrkan. Så snart vi bildat en nya kyrka behöver det komma en formell förfrågan om samtal med Svenska Kyrkan i syfte att nå en nationell överenskommelse. Men redan nu har en del hänt i förberedelse inför detta arbete (tex sammanträde den 12 oktober 2010) och ytterligare steg tas i dag.

/Lasse Svensson