Sändning av materiel till de båda Kongorepublikerna

Alvik den 1 november 2019

Till Equmeniakyrkans församlingar

Sändning av materiel till de båda Kongorepublikerna.

Sedan 1996 har Equmeniakyrkan, tidigare Missionskyrkan, haft en depå i Olsfors för sändandet av materiel, främst till sjukvårdsinrättningar i de båda Kongorepublikerna. Som vi informerat om tidigare sker nu en förändring, enligt följande:

Den sista containern lastades i Olsfors för en dryg månad sedan och är nu på väg till Matadi, Demokratiska Republiken Kongo (Kongo Kinshasa).

I fortsättningen kommer sjukvårdsmateriel att sändas till de båda Kongo i samarbete mellan Equmeniakyrkan och Human Bridge, som har sitt lager i Holsbybrunn, utanför Vetlanda. Via Human Bridge kommer vi att få tillgång till genomgånget och kontrollerat sjukvårdsmateriel som våra samarbetspartners (sjukvårdsinrättningar och kyrkor) i de båda Kongo kan beställa direkt därifrån. Ev. sjukvårdsmateriel som ni i församlingarna får del av skickas alltså direkt till Human Bridge, som dessutom har kontakt med flera regioner som ställer sjukvårdsmateriel till förfogande för biståndsändamål.

Det enda material som Human Bridge ej lagerhåller är förbandsmaterial, som vi i Equmeniakyrkan därför själva måste förvara tills en container sänds.

Medlemmar i Equmeniakyrkans församling i Ekenässjön har välvilligt ställt en fabrikslokal till Equmeniakyrkans förfogande och medlemmar i internationella kommittén kommer att sköta den ”mellandepå” som vi nu tagit i bruk.

Kontaktperson för sändning av materiel till de båda Kongorepublikerna är tills vidare undertecknad.

Eftersom alla detaljer ännu inte är klara ber vi er att avvakta ytterligare en tid med transporter till Ekenässjön. Från 1 december räknar vi med att kunna ta emot förbandsmaterial, packade i banankartonger som tidigare. Vi återkommer alltså med mer detaljerad information adress, kontaktpersoner och andra praktiska frågor, samt om fortsatt behov av stöd till själva fraktkostnaderna.

Med det här brevet vill vi också tacka alla goda givare (församlingar och privatpersoner), som under många år gett praktiskt stöd via material till de båda Kongoländerna. Vi vill också framföra ett varmt tack till Bengt-Olof Hammar, som ställt en lagerlokal gratis till vårt förfogande under alla dessa år, samt församlingsmedlemmar i Immanuelskyrkan, Borås och närliggande församlingar, som under mer än 20 år lastat containrar till de båda Kongoländerna via depån i Olsfors.

Slutligen går vårt tack till Lennart Axelsson, som arbetat troget med depån i Olsfors sedan 1996 och nu går i pension.

I och med samarbetet med Human Bridge går vi in i en ny tid och tror att arbetet ska bli minst lika bra som tidigare och ge oss ännu bättre möjligheter till bra sjukvårdsmateriel till våra samarbetskyrkor och organisationer främst i de båda Kongo. Men det kan också bli aktuellt med stöd till andra länder när behov föreligger pga krig och katastrofer.

Guds välsignelse och glädje i er viktiga missionsgärning.

Bertil Svensson
Internationell rådgivare
Equmeniakyrkan
Tel: 076-505 31 90
bertil.svensson@equmeniakyrkan.se