Satsning på läsning och bokcirklar ihop med Bilda

Kvinna som läser en bok

Längtar ni efter att läsa och att göra det tillsammans med andra? Att tillsammans med andra tolka och utforska livet och tron? Nu erbjuder Studieförbundet Bilda och Equmeniakyrkan bokcirklar och boksamtal med inspiration från satsningen ”Equmeniakyrkan läser”.

Equmeniakyrkan har redan bjudit in medarbetare till kompetensutveckling via satsningen ”Equmeniakyrkan läser”. Nu är det dags för alla församlingar i landet att få samma möjlighet att läsa. Tillsammans med Studieförbundet Bilda vill vi i Equmeniakyrkan uppmuntra till läsande på olika sätt under året. Därför erbjuder vi nu tillsammans satsningen ”Vi läser”. I den utgår vi från aktuella nyutgivna böcker om kristen tro där vi får utmanas av varandra, författarna, oss själva och av Gud. 

– Som församlingar och samfund kommer vi från en stark läsartradition. Den rörelsen vill vi ta fasta på. Inte minst i dessa tider behövs litteratur, samtal och delande för att förstå såväl oss själva som vår samtid. Ett sätt kan vara att starta lokala bokcirklar i församlingen eller ekumeniskt på den ort där vi bor. En möjlighet att dela kristen tro och liv i mindre grupper, säger Elisabeth Lindgren, Samordnare för bildning och kompetensutveckling i Equmeniakyrkan.

Elisabeth Lindgren, Samordnare för bildning och kompetensutveckling i Equmeniakyrkan.

Hur fungerar bokcirkeln?
Bilda erbjuder stöd på olika sätt både när det handlar om att starta egna lokala bokcirklar (digitala cirklar så länge pandemin begränsar oss för fysiska träffar) och digitala bokcirklar för enskilda deltagare. 

Bjud in till egna cirklar i församlingen eller gör det ekumeniskt på er ort. Tipsa personer som kan vara intresserade att anmäla sig till Bildas digitala bokcirklar!

Läs mer på Bildas webbplats