Skapa fred – göra fred

Observera

Denna text publicerades första gången den 14 juni, 2014. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

 

De vita lupinerna, den vita jasminen och den ljusblå kaprifolen överflödar av blommor i vår lilla trädgård. Ljuset flödar också över oss och vi får njuta av långa ljusa kvällar. Mitt innersta fylls av tacksamhet, samtidigt som vemodet och sorgen finns där. Vemod och sorg över den politiska situation vi upplever runt om i världen. Inbördeskriget som är mycket nära i Irak, igår mkom ca 40 soldater när ett ukrainskt militärflygplan sköts ner av ryska separatister, ännu fler unga kvinnor har utsatts för gruppvåldtäkt i Indien, skolflickor i Nigeria kidnappas, främlingsfientligheten i vår världsdel bekräftades i samband med EU-valet. På många håll raseras fred istället för att den skapas.

Det är inte så länge sen vi samlades till kyrkokonferens i Equmeniakyrkan. Det som återkom i både motioner, bibelstudier och gudstjänster var frågan om vårt uppdrag att arbeta för en fredligare värld. Ett av bibelstudierna hade temat: Saliga de som gör fred. Vi utmanades att göra fred, att skapa fred.

I några församlingar i Region Stockholm håller ett nätverk för fred att formas. Min förhoppning är att det ska bli en resurs för oss att skapa och göra fred inte minst i vår nära omgivning.

Redan i september förra året beslutade Brobygges planeringsgrupp att temat för Midsommardialog på Sjövik skulle bli ”Frid i hjärtat – fred på jorden”. Nu är vi snart där och de flesta pusselbitar är på plats. Genom gudstjänster, föreläsningar, reflektionsgrupper och workshops kommer vi förhoppningsvis att drabbas av att vi vi var och en har uppgiften att skapa fred, att göra fred.

För några månader sen kom boken ”Fred är vägen till fred”. I den skriver K.G. Hammar om den fred som växer inifrån – en fredens andlighet. Han skriver bl.a. om att fredens andlighet är personlig. Den växer inifrån. Det kan den göra först när vi själva vilar i ”vårt väsens centrum” (Dag Hammarskjöld).

Hammar skriver vidare att fredens andlighet bejakar vår gemensamma sårbarhet och bygger vidare på erfarenheten av den självutgivande kärlekens makt att förändra och förvandla. Fredens andlighet handlar mycket om din och min vardag och vårt sätt att förhålla oss i relation till varandra och andra.

Både du och jag kan skapa fred och göra fred. Gud är med oss i den uppgiften

Noomi Tönnäng, församlingsutvecklare Region Stockholm,                                                                                                                               14 juni 2014