Skola som bidrar till förändring har rustats upp

Publicerat 

Skolan Telmo Marquina som drivs av en församling tillhörande Förbundskyrkan i Ecuador har under sommarlovet, februari – april 2018, fått nya lokaler. Skolan har byggnader på varsin sida om en liten väg och asfalterad plan. Byggnaden på ena sidan hade sprickor i väggar och golv efter jordbävningarna i april 2016. Det fanns också flera andra svagheter i byggnaden som gjorde att den inte uppfyllde alla de krav som utbildningsministeriet ställer på skolor i Ecuador idag.

Stadsdelen där skolan ligger var tidigare ett slumområde. Idag är standarden bättre. Fortfarande är det dock främst människor med lågavlönade jobb och arbetslösa som bor i stadsdelen som heter Guasmo Sur. Kriminalitet och våld är vanligt förekommande i stadsdelen.

Skolan Telmo Marquina har mycket gott rykte. Detta grundar sig främst på det faktum att skolan förutom de skolämnen som krävs också lär ut goda värderingar och tar väl hand om barnen.

Avgiften för att studera på skolan Telmo Marquina är relativt låg, ändå finns det föräldrar som inte betalar månadsavgiften hela skolåret. Därför söker skolledning och lärare olika alternativ för att öka intäkterna till skolan. Det är dock inte lätt.

Förbundskyrkan i Ecuador har sett det stora behovet i stadsdelen och att skolan Telmo Marquina svarar upp mot det och kommer att göra det än bättre med till viss del nya lokaler. Med arbetsinsatser och pengar från Ecuador, samt med generösa bidrag från Equmeniakyrkan så har det som nästan är en komplett nybyggnation kunna göras på några få månader. Nya pelare, nya väggar, nytt golv, nytt tak, nya lampor och takfläktar – en så stor förändring mot hur skolbyggnaden såg ut i början av detta år.

Equmeniakyrkan väntar på rapport från ombyggnationen. Det kan vara så att det fortfarande finns stora basala behov att fylla. Då hoppas vi att vi från Equmeniakyrkan kan bidra igen till ett fantastiskt arbete som förändrar liv!

Ett stort tack till alla individer och församlingar som har bidragit ekonomiskt och med böner! Fortsätt att ta med er elever, lärare och skolledning i era böner!