Sociala Missionen söker ny verksamhetschef

Sociala Missionen arbetar för en rättvisare värld med uppgiften att ge människor i utsatta livssituationer stöd för att kunna ta makten över sina egna liv.

Sociala Missionen är en allmännyttig ideell förening med social och diakonal inriktning. Ett 40-tal församlingar och föreningar inom Equmeniakyrkan och Equmenia i Stockholm, Uppsala och Gotlands län utgör medlemsorganisation.

Nu söker de dig som vill leda organisationen, utveckla rådgivningsarbete och samarbete med medlemsförsamlingarna för att kunna ge stöd till fler och tillsammans med Equmeniakyrkan region Stockholm vara en tydlig diakonal röst.