Sök bidrag till insatser för särskilt socialt utsatta

Person som antecknar

Equmeniakyrkan har beviljats 6 miljoner till församlingars arbete för särskilt socialt utsatta under Corona pandemin (Regeringsbidrag förmedlat via MUCF).

Ansök om medel senast 28 september, 2021

Nu finns ny möjlighet för Equmeniakyrkans församlingar och Equmenias föreningar via sina församlingar att ansöka om bidrag gällande insatser för socialt särskilt utsatta under 2021.

Det här kan bidraget användas till:

Bidraget ska användas för att hjälpa och stödja särskilt socialt utsatta personer och grupper. Det kan handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.   

Det kan tex handla om att ordna en sovplats/boende för den som inte har ett hem, mat och förnödenheter, lindra psykisk ohälsa eller hjälpa socialt eller ekonomiskt utsatta.

Bidraget kan även användas till verksamhets-, administrations- och personalkostnader. Tex kostnader i samband med återstart eller nystart av mötesplatser för asylsökande och nyanlända och andra utsatta personer/grupper, stöd till barn och familjer, gemenskapsbefrämjande aktiviteter, sorgesamtal med mera.

Ni som ansökte om medel i våras kan också söka igen, även ni som fick beviljat bidrag. Använd er gärna av det ni skrev då, men som ni inte fick beviljat eller helt täckt. Tänk särskilt på att det nu finns möjlighet att också söka för personalkostnader.

Länk till MUCF: https://www.mucf.se/bidrag/insatser-socialt-sarskilt-utsatta-under-coronapandemin

Bidraget gäller för verksamhet och stöd under hela året 2021 och ska vara förbrukat senast 31 dec 2021

Det går därför bra att söka bidrag för insatser som redan är genomförda under året (från och med 1 januari-2021). I början av jan 2022 ska ni återrapportera till Equmeniakyrkan vad medlen använts till.

För mer information kontakta: 
Inga Johansson, Samordnare Kyrka Samhälle
Inga.johansson@equmeniakyrkan.se, tfn 076 505 3181

Ansökan