Sök ekonomiskt stöd till socialt särskilt utsatta grupper

Person som antecknar

Equmeniakyrkan har den 22 april 2021 beviljats 1 500 000 kronor från Mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för verksamhet till människor i socialt särskilt utsatta situationer.

I en kris kan stöd till civilsamhällets organisationer göra stor nytta. Regeringen har därför beslutat om ytterligare ett tillfälligt organisationsbidrag som ska hjälpa samhällets mest utsatta människor under coronapandemin.

Equmeniakyrkan har beviljats medel från Mucf (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor) för verksamhet till människor i socialt särskilt utsatta situationer. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, papperslösa, EU-migranter, äldre i isolering och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation.

Församlingar har möjlighet att söka medel för extra kostnader i samband med Coronapandemin under tiden 2021-01-01-2021-12-31, (dvs det är möjligt att söka medel retroaktivt).

Vi vill uppmana Dig och din församling att ansöka och ta tid till att fundera på vilka extra kostnader ni haft för att nå socialt särskilt utsatta.

Här kan du läsa mer och ansöka om bidraget

Kontaktperson

Vid frågor om ansökan och stödet, kontakta Sofia Rosén.

Sofia Rosén

Sofia Rosén

Handläggare för arbete med asylfrågor

0704-86 04 72

sofia.rosen@equmeniakyrkan.se