Sommarhälsning

Sommarhälsning från oss på Region Väst – församling och förening.

Liksom ett träd i sol och regn så låt min själ i Andens hägn få växa alla dagar den sommar som av nåd jag får. Gud, låt mig bära frukt i år, den frukt som dig behagar.

En vers i känd sommarpsalm, men framför allt en bön som uttrycker vår innersta längtan och förhoppning för allt det arbete som läggs ner för att få våra församlingar och föreningar att växa och bära frukt. Det är nog var och ens bön för livet självt. Med denna bön, vill vi önska er alla en välsignad sommar och tacka för gott samarbete, i Guds famn och tjänst.

Vi vill gärna också passa på, att så här mitt i sommaren informera om, och välkomna till våra mötesplatser inför kyrkokonferensen. Som vi tidigare meddelat äger de rum i Majorna, Göteborg, måndag 17/8 och i Vara tisdag 25/8 kl. 18.30. Vi vill bjuda in till att fysiskt närvara även om samlingarna också kommer att sändas via webb. För att följa folkhälsomyndighetens riktlinjer kommer vi att begränsa antal närvarande. Vi återkommer om hur detta ska gå till. Men se fram emot goda och viktiga samtal kring vår kyrkas framtidsfrågor.

Vi vill också meddela att Kyrkokonferensen 2020 kommer att hållas digital den 18 – 27/9. Följ Equmeniakyrkans hemsida för mer information om detta.

Än en gång – en välsignad sommar!

Hans Dahlgren, församlingsutvecklare Region Väst