Spaning efter Guds rike

Under den första tiden av min tjänst i Regional Svealand skrev jag emellanåt en bloggtext till vår hemsida med en aktuell spaning efter Guds rike. Vad hade jag just då kunnat se för tecken i olika sammanhang på Guds fortsatta skaparkraft, på den heliga Andes rörelse och på hur människor väljer att leva i Jesu efterföljd?

Ibland tänker jag att jag borde fortsätta med sådan spaning. Och framför allt att uppmana fler att spana! För jag är ju övertygad om att vi på en oändlig mängd sätt kan ana, och ibland tydligt se, Guds rike ibland oss. Och det vore så roligt att dela sådana spaningar med varandra!

Aktuell spaning i regionen

Nu vill jag dela en sådan aktuell spaning. Med hjälp av olika listor och sammanställningar har jag lyckats räkna till att vi idag i Region Svealand har ungefär 290 medarbetare! Av dem är 230 ordinerade medarbetare (pastorer, diakoner och även missionärer) och av dessa är nästan exakt hälften pensionärer. Många av dessa som gått i pension är fortsatt en viktig resurs och stor tillgång i våra församlingar och vår kyrka.

Av de 150 som inte gått i pension är en stor grupp inte i aktiv tjänst i församling, ca en fjärdedel. Men till den grupp medarbetare som är anställda kommer ungefär lika många, alltså ett fyrtiotal ungdomsledare, församlingsmusiker och andra tjänster. Därtill kommer ett antal pastorer inlånade från andra samfund. Alla dessa medarbetare, i aktiv församlingstjänst – som anställda eller som på annat sätt bidrar med sina kunskaper och erfarenheter och sin tjänst – är det stor anledning att tacka Gud för!

Många nya medarbetare!

Och till detta min spaning; under det senaste halvåret har jag haft den stora förmånen att få följa ett antal rekryteringsprocesser i våra församlingar och kan – jublande – konstatera att under de närmaste månaderna är det många församlingar som i vår region som får nya medarbetare. En hel grupp, varav några går in i Vägledningsåret, börjar sina tjänster i en handfull församlingar i Nordmarken i västra Värmland. De blir ett team, eller en Växtpool, där. Men också till flera andra församlingar är det nyutbildade och engagerade medarbetare på väg. Ivriga att arbeta för Guds rike.

Och den spaningen är ju både mycket glädjande och ganska enkel att göra. Uppenbar liksom. Men till den kommer att ett antal människor, från och till vår region, upplevt Guds kallelse till den särskilda tjänsten och söker sig nu vidare i utbildning. Det är spännande att möta dessa personer till samtal och att följa deras väg vidare.

Det är en spaning som ger mycket hopp för framtiden! Guds rike finns där framme – också!

Helen Friberg, regional kyrkoledare Region Svealand

Helen Friberg

Regional kyrkoledare, Region Svealand

0703-12 44 74

helen.friberg@equmeniakyrkan.se