Stödgruppsamtal om asylsökande/ ensamkommande barn

Equmeniakyrkan Region Öst bjuder in till stödgruppsamtal för dig som har ett personligt engagemang för asylsökande och/eller ensamkommande barn. Samtalen riktar sig exempelvis till dig som är…

– Frivilligt familjehem
– Gode man
– Kontaktperson

Stödgruppen består av upp till 8 personer som träffas och samtalar vid fyra tillfällen under hösten 2018. Datumen är 11 september, 25 september, 9 oktober samt 23 oktober.

Samtalsledare är Sofia Rosén, regional samordnare för migration och asyl i Equmeniakyrkan Region Öst, samt Lena Hilding Carlsson, diakon i Immanuelskyrkan Jönköping.

Upplägget för samtliga kvällar är följande
Tid: 16.30-19.00

16.30-17.00 Fika; kaffe/the och smörgås till självkostnadspris
17.00-19.00 Samtal

Plats: Immanuelkyrkan, Jönköping

Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller.

För mer information och anmälan, kontakta Sofia Rosén, tel. 0704 860472
Folder för nedladdning finns här:

Folder samtalsgrupp ensamkommande