Studenter i Stockholm

Publicerat 
Vi vill i regionen göra en gemensam satsning för att kunna skapa ett större sammanhang, både för unga vuxna som redan finns i våra Stockholmsförsamlingar och unga människor som flyttar till Stockholm för att studera eller arbeta.

Tanken är att under tre torsdagskvällar inbjuda till en mötesplats med
• mat/fika/häng
• bra förkunnelse/undervisning/föreläsning kring ämnen som är aktuella
• samtal i mindre grupper, ledda av förberedda samtalsledare
• bra musik/sång/nattvard

Tid: 18-21.30

Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan

Teman och föreläsare för kvällarna i höst är:

4 oktober
Kyrkan som profetisk röst i samhället- Hur hör tro och politik ihop? Ulf Bergsviker.

1 november
Tro och naturvetenskap – hur får vi ihop det?. Kai Berger

26 november
Miljöfrågor. Förvaltarskap och skapelseteologi. Jenny Dobers.

Välkommen!

Studenter i stockholm – affisch