Fulltecknad: Studiecirkel – med mission i fokus

En studiecirkel som startar den 15 november i Redbergskyrkan i Göteborg. Syftet är att fördjupa kunskapen om Equmeniakyrkans internationella arbete och inspirera till ökat engagemang i regionens församlingar.

Missionskommittén i region Väst

Missionskommitten i vast

I september var det äntligen dags för Missionskommittén i region Väst att träffas igen för första gången sedan pandemin bröt ut. Idag består kommittén av fr vänster; Göran Kurlberg, Hönö Missionsförsamling, Gull-Britt Byhlin, Myrårskyrkan Brämhult, Lars-Olov Karlsson, Redbergskyrkan, Göteborg samt Ulla Brattö, Rambergskyrkan, Göteborg. Vi söker fler som vill vara med och gärna från Älvsborg eller Skaraborg. Hör av er till Ulla eller Lars-Olov enligt nedan.

Studiecirkel

Under året som gått har kommittén arbetat fram en studiecirkel som startar den 15 november i Redbergskyrkan i Göteborg. Syftet är att fördjupa kunskapen om Equmeniakyrkans internationella arbete och inspirera till ökat engagemang i regionens församlingar. Grundmaterial är boken Mission som förvandlar världen och studiecirkeln vänder sig till alla intresserade, ingen förkunskap behövs.

Program

Samlingarna blir kl.18.30 till 20.00 och upplägget ser ut enligt följande:

Måndag 15 november. Introduktion och presentation av Equmeniakyrkans fem fokusområden och det aktuella läget i våra samarbetsländer. Medverkan av Gunilla Ikponmwosa, samordnare för Mellanöstern samt kontaktperson mellan Internationella enheten och region Väst.

Måndag 29 november. Tema – att utveckla kyrka och församling samt utbilda bra pastorer och ledare. Medverkan av Hans Dahlgren, församlingsutvecklare Region Väst och tidigare missionär i Ecuador.

Måndag 17 januari 2022. Tema – Hur nå de onådda folken? Och vad menas med det? Bakgrund, svårigheter, utmaningar och möjligheter. Medverkan av Cecilie BS Larsen, pastor och samordnare för Euroasien inom Equmeniakyrkan.

Måndag 31 januari 2022. Tema – Hur arbetar Equmeniakyrkan för att förbättra människors levnadsförhållanden och med de mänskliga rättigheterna? Vad är projektkatalogen? Vad innebär FN:s utvecklingsmål Agenda 2030 för Equmeniakyrkans arbete?

Mer information

Ulla Brattö tel.0723-880002 ulla@bratto.se och Lars-Olov Karlsson 0703-001517 lokarlsson28@gmail.com

Arrangör är Missionskommittén inom Region Väst av Equmeniakyrkan och studiecirkeln sker i samarbete med Studieförbundet Bilda.

Affisch

Här kan du ladda ner en affisch att hänga upp på kyrktorget >