Styrelseutbildning

Nu är vi på gång! Lördagen den 11 mars möttes vi för den första lördagen av tre i en utbildning för församlingsstyrelser i region Stockholm. Vilken känsla det var att få möta varandra, utbyta erfarenheter och dela gemensamma utmaningar!

Observera

Denna text publicerades första gången den 16 mars, 2017. Den kan därför innehålla information eller ståndpunkter som är inaktuella. Den finns tillgänglig på hemsidan för arkivändamål.

Nu är vi på gång! Lördagen den 11 mars möttes vi för den första lördagen av tre i en utbildning för församlingsstyrelser i region Stockholm. Över 70 personer är anmälda, över 20 av våra församlingar representerade. Vilken känsla det var att få möta varandra, utbyta erfarenheter och dela gemensamma utmaningar!

Denna första kursdag ägnade vi åt att påminna om vad arbetsgivaransvaret innebär. Vi talade om de lagar och regler vi är skyldiga att känna till, men också om uppdraget att som frivillig vara arbetsledare åt professionella medarbetare. Vi delade tankar om vad ett andligt ledarskap innebär och övade oss i att leda andakt tillsammans. Krisberedskap, konsensusmetoder och regionens erbjudande om församlingsutveckling var teman vi berörde men kommer få anledning att återkomma till under höstens träffar.

Vi ser fram emot fortsättningen av denna kurs, både att få stärka vår kompetens och att påminnas om det nätverk för församlingar vi tillsammans utgör i Equmeniakyrkan region Stockholm. Vi är en resurs för varandra!