Svenska med sång

Equmeniakyrkan och studieförbundet Bilda har ett nytt projekt tillsammans som heter Svenska med sång. Projektet pågår från hösten 2019- december 2020 och är finansierat av Länsstyrelsen.

Equmeniakyrkan och studieförbundet Bilda har ett nytt projekt tillsammans som heter Svenska med sång. Projektet pågår från hösten 2019- december 2020 och är finansierat av Länsstyrelsen. Projektledare för Equmeniakyrkan är Sofia Rosén, sofia.rosen@equmeniakyrkan.se.

Svenska med sång erbjuder ledare metodstöd och kompetensutveckling för att skapa språkinlärning och integration genom sång. Projektet vänder sig till ledare för språkkörer, språkcaféer, familjekörer och sjung-med-ditt-barn-grupper med flera liknande verksamheter. Under 2019 tas ett ledarmaterial fram som ligger till grund för de sjungande gruppernas gemensamma arbete. Syftet är att  ge människor som kommer till Sverige från andra delar av världen får en språngbräda in till svenska samhället genom att sjunga språket.

Körkraft, som finansierats av Allmänna Arvsfoden under tre år, är oxå en del av Svenska med sång.

En första nätverksträff för ledare arrangeras den 15-16 november i samband med Equmeniakyrkans mångfaldsdagar i Stockholm.

Program och anmälan hittar du här.