Svensson: Den bibliska tanken om människan var och är fortsatt unik

Guds avbild. I den politiska debatten, hur vi ser på ansvar för varandra i Sverige och i världen, klimatet, biståndet, våldspiraler i det som blivit utsatta områden behöver samtalet mer tydligt utgå ifrån en människosyn. Den bibliska tanken om människan var unik i sin tid, och den sanningen gäller fortfarande. Denna starka, gudsberoende och gudalika ställning förpliktigar. Dels gäller den alla människor – alla är och bär en bild av Gud. Dels skapar den en unik närvaro. Dels stryker den under varje människa unika värde. Varje gång vi förlorar det perspektivet spricker vår idé om vad det är att vara människa.

Detta skriver kyrkoledare Lasse Svensson i veckans perspektiv i tidningen Sändaren.