Svensson: Fler översättningar bäddar för djupare tro

Vi har nu just lämnat böneveckan för kristen enhet där temat varit ”En stjärna i öster – vi kommer för att tillbe Kristus”, en tematik hämtad ur Matteusevangeliet 2: 1-12. I söndags var det dessutom Bibelns dag, en dag som sätter fokus på att hjälpa människor att nås av Bibeln men också nå in i Bibeln. Därför vill jag denna vecka passa på att uppmana och utmana till förnyad bibelläsning, till fördjupad förståelse av Guds ord, skriver kyrkoledare Lasse Svensson i veckan perspektiv i Sändaren.

Varje vecka skriver våra kyrkoledare Lasse Svensson, Karin Wiborn, Joakim Hagerius och Equmenias generalsekreterare Carin Dernulf om frågor som de tycker är viktiga just nu under rubriken Perspektiv i tidningen Sändaren.