Svensson: Respekten för varandras ­olikhet en grund för vår frihet

Relationen till staten är inte alltid enkel. Som väckelsens folk vet vi det alltför väl. För många av oss är den tro vi bär helig, och en del av våra grundläggande värderingar. Den måste respekteras. Att bränna Koranen är en kränkning. Att i yttrandefrihetens nämn bränna en bok är minst sagt tveksam politik, det tryckta ordet är möjligen den yttersta gestaltningen av just yttrandefrihet. Vi behöver respektera varandra, men inte acceptera att vår frihet kränks.